HRE ketel, de toekomst?. Warmte Kracht koppeling in het klein

In Nederland wordt op diverse plaatsen electriciteit geproduceerd dmv WKK,  Warmte Kracht Koppeling.

Bij het opwekken van electriciteit in een electriciteitscentrale gaat ongeveer de helft van de energie verloren. Om het rendement nog enigzins te verhogen  wordt in een aantal gevallen de restwarmte van een electriciteitscentrale gebruikt voor stadsverwarming. De warmteverliezen  tijdens het transport zijn in dat geval hoog.

Om het rendement omhoog te krijgen,  tot wel 85%,  is er een alternatief, Warmte Kracht Koppeling. In dit geval wordt de energie bij de gebruiker opgewekt. De opgewekte warmte wordt gebruikt voor verwarming,  met de restwarmte wordt electriciteit opgewekt. Verwarming heeft dus de prioriteit,  niet het opwekken van electriciteit. Een tekort aan electriciteit kan immers uit het openbare net aangevuld worden. Een overschot aan opgewekte electriciteit wordt aan het net teruggeleverd.

Martini

Op een aantal plaatsen waar de energievraag groot is zijn warmte kracht centrales te vinden. Bijvoorbeeld bij het Martinitziekenhuis Ziekenhuis in Groningen:

 

Een nieuw ontwikkkeling is de Micro-WKK centrale. Dit houdt in dat een huishouden zelf zijn ‘micro’  Warmtekrachtcentrale heeft. Hiervoor zijn HRE-ketels in ontwikkeling. Een HRE-ketel is een moderne HR-ketel welke ook in staat is electriciteit op te wekken uit de restwamte. De verwachting is dat de eerste modellen in 2009 op de markt zullen komen.  Een HRE-ketel is iets groter dan de huidige HR-ketel, maar in het gebruik precies hetzelfde. De prijs zal in eerste instantie zo’n 1500 Euro liggen boven de huidige prijs van een HR-ketel. Maar deze prijs zal vanzelf gaan zakken. En misschien komt er een subsidieregeling.

Op 26 april 2007 ontving premier Balkenende het eerste HRE – testtoestel van fabrikant Remeha. Zij hebben daarmee de wereldprimeur. Dit toestel  bestaat uit een HR-ketel en een kleine (Stirling) aardgasmotor. De motor drijft een generator aan die elektriciteit produceert die men in huis kan gebruiken voor alles wat op stroom werkt. Eventuele overtollige elektriciteit wordt via stekker en stopcontact aan het net teruggeleverd.

 

Remeha